[Toán khó]Giúp mình giải bài này với
:: Quên mật khẩu ::